AS LPB Bank

Dokumentu inkaso

Pārdevēja uzdevumā, pārdevēja bankas eksporta preču dokumentu nosūtīšana pircēja bankai, ar mērķi saņemt apmaksu.

Dokumentu inkaso ir pārdevēja uzdevumā pārdevēja bankas eksporta preču dokumentu nosūtīšana pircēja bankai, ar mēŗķi saņemt apmaksu. Dokumentus pircējs var saņemt tikai pēc apmaksas veikšanas (Documents against Payment) vai pēc apņemšanās apmaksāt preci noteiktā laikā (Documents against Acceptance). Tikai saņemot pavaddokumentus pircējs var saņemt un atmuitot preci.

Dokumentu inkaso ir lētākais no Bankas piedāvātajiem tirdzniecības finansēšanas operāciju pakalpojumiem, taču atsevišķos gadījumos nesniedz tik pat lielu drošību kā akreditīvs.

Atšķirībā no akreditīva, dokumentu inkaso gadījumā banka maksājuma saistības neuzņemas, jo pircēja banka, saņemot dokumentu inkaso, var noņemt naudu no pircēja konta un izdarīt apmaksu tikai ar viņa piekrišanu.

Saņemšanas kārtība:

  • jāatver norēķinu konts LPB Bank;
  • banka saņem pārdevēja bankas atsūtītos dokumentus un par to jāpaziņo Klientam.

Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot (+371) 6 777 2 999 

jaunumi