AS LPB Bank

Dokumentu inkaso

Spēkā no: 01.12.2017

Importa dokumentu inkaso:  
Dokumentu inkaso pret maksājumu (D/P- Documents against Payment) apstrāde un apmaksa 0,2%  min. EUR 100
Dokumentu inkaso pret akceptu (D/A- Documents against Acceptance) apstrāde un apmaksa
Izmaiņas inkaso rīkojumā EUR 100,00
Dokumentu atgriešana  EUR 100,00
Dokumentu izsniegšana bez maksājuma 0,2%  min.EUR 100
Eksporta dokumentu inkaso:  
Dokumentu inkaso pret maksājumu (D/P- Documents against Payment) apstrāde un apmaksa 0,2%  min. EUR 100
Dokumentu inkaso pret akceptu (D/A- Documents against Acceptance) apstrāde 
Izmaiņas inkaso rīkojumā EUR 100,00
Inkaso atsaukšana EUR 100,00
Tratas izdošana pret apmaksu Bez maksas
Neapmaksātu dokumentu atgriešana EUR 50,00
SWIFT komisija EUR 10,00
Ar dokumentārām operācijām saistītu izziņu izsniegšanu EUR 50,00
Pasta izdevumi Atbilstoši Bankas faktiskiem izdevumiem

jaunumi