AS LPB Bank

Investīciju finansēšana

Investīciju finansēšana ir mērķa ilgtermiņa kredīts iekārtu, transporta līdzekļu, nekustamā īpašumu iegādei, remontam un celtniecībai, kā arī jaunu biznesa projektu uzsākšanai.

Kredīta nosacījumi:

 • summa: līdz 4 000 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
 • valūta: EUR;
 • termiņš: līdz 10 gadiem;
 • procentu likme: atkarīga no katra konkrētā kredīta riska. Atkarībā no kredīta termiņa, konkrētā projekta riska pakāpes, nodrošinājuma veida procentu likmes var būt fiksētās vai mainīgās.

Nodrošinājums:

 • naudas līdzekļi/termiņnoguldījums Bankā;
 • nekustamā īpašuma ķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • uzņēmuma aktīvu komercķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • cits Bankai pieņemams nodrošinājuma veids.

Saņemšanas nosacījumi:

 • uzņēmuma aktīvas saimnieciskās darbības termiņš ir vismaz 1 gads;
 • uzņēmuma pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir vismaz 20%;
 • uzņēmumam jāstrādā ar peļņu (ja pēdējā atskaites periodā parādās zaudējumi, bet iepriekš tas strādājis ar peļņu, tad pēdējā perioda bruto realizācijas rentabilitātei jābūt pozitīvai);
 • uzņēmuma kopējai likviditātei jābūt vienādai vai lielākai par 1.

Saņemšanas kārtība:

 • jāiesniedz pieteikums kredīta saņemšanai un citi nepieciešamie dokumenti. 

Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot (+371) 6 715 1 802 

jaunumi