AS LPB Bank

Krājumu finansēšana

Krājumu finansēšana ir preču un izejvielu finansējums, kuram pamatā ir reālie uzņēmuma preču krājumi noliktavā. Krājumu finansēšana kā finansēšanas veids ir izdevīgs lieliem ražotājiem un vairumtirgotājiem. Tas veicina uzņēmuma apgrozījuma palielināšanu, krājumu apjoma un sortimenta palielināšanu, importētāja likviditātes paaugstināšanu. 

Krājumu finansēšanas nosacījumi:

 • finansēšanas saņēmēji: juridiskās personas (Latvijas rezidenti un nerezidenti);
 • summa: līdz 4 000 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
 • valūta: EUR;
 • finansēšanas objekts: preču un izejvielu krājumi;
 • finansēšana: līdz 60% no preču vērtības;
 • finansēšanas termiņš: 12-18 mēnešiem;
 • procentu likme: atkarīga no katra konkrētā kredīta riska.

Nodrošinājums:

 • preces, izejvielas noliktavā LR teritorijā.

Saņemšanas nosacījumi:

 • uzņēmuma aktīvas saimnieciskās darbības termiņš ir vismaz 1 gads;
 • uzņēmuma pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir vismaz 10%;
 • uzņēmumam jāstrādā ar peļņu (ja pēdējā atskaites periodā parādās zaudējumi, bet iepriekš tas strādājis ar peļņu, tad pēdējā perioda bruto realizācijas rentabilitātei jābūt pozitīvai);
 • uzņēmuma kopējai likviditātei jābūt vienādai vai lielākai par 1.

Saņemšanas kārtība:

 • jāatver norēķinu konts LPB Bank;
 • jāiesniedz nepieciešamie dokumenti lietas izskatīšanai;
 • jāaizpilda pieteikums;
 • jānoslēdz trīspusējais līgums ar loģistikas kompāniju. 


Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot (+371) 6 715 1 802 

jaunumi