AS LPB Bank

Kredītlīnija

Kredītlīnija ir īstermiņa kredīts apgrozāmo līdzekļu papildināšanai, kas vairākkārtīgi izmantojams piešķirta kredītlīnijas limita robežās. Tas, savukārt, sniedz iespēju pagarināt pircēju atliktā maksājuma periodu, saņemt finansējumu preču iegādei vai krājumu palielināšanai, kā arī paplašināt debitoru loku.

Īpaši aktuāli tas var kļūt, piemēram, pirmssvētku periodā. Kredītlīnijas izmantošana klientam ļaus palielināt pārdošanas apjomu, paplašināt piedāvāto preču vai pakalpojumu klāstu, kā arī iegādāties preces lielos apjomos par izdevīgām iepirkuma cenām. Procenti par kredītlīniju tiek aprēķināti no izlietotās kredītlīnijas summas apmēra

Kredītlīnijas nosacījumi:

 • summa: līdz 4 000 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
 • valūta: EUR;
 • termiņš: līdz 12 mēnešiem;
 • procentu likme: atkarīga no katra konkrētā kredīta riska.

Nodrošinājums:

 • naudas līdzekļi/termiņnoguldījums bankā;
 • nekustamā īpašuma ķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • uzņēmuma aktīvu komercķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • cits bankai pieņemams nodrošinājuma veids.

Saņemšanas nosacījumi:

 • uzņēmuma aktīvas saimnieciskās darbības termiņš ir vismaz 1 gads;
 • uzņēmuma pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir vismaz 10%;
 • uzņēmumam jāstrādā ar peļņu (ja pēdējā atskaites periodā parādās zaudējumi, bet iepriekš tas strādājis ar peļņu, tad pēdējā perioda bruto realizācijas rentabilitātei jābūt pozitīvai);
 • uzņēmuma kopējai likviditātei jābūt vienādai vai lielākai par 1.

Saņemšanas kārtība: 

 • jāatver norēķinu konts LPB Bank;
 • jāiesniedz pieteikums kredīta saņemšanai un citi nepieciešamie dokumenti. 

Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot (+371) 6 715 1 802 

jaunumi