AS LPB Bank

Kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai

Kredīts apgrozāmo līdzekļu finansēšanai paredzēts uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu īstermiņa finansēšanai konkrēta projekta ietvaros. Kredīta summa tiek izsniegta uzreiz vai pakāpeniski.

Kredīta nosacījumi:

 • summa: līdz 4 000 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā;
 • valūta: EUR;
 • termiņš: līdz 18 mēnešiem;
 • procentu likme: atkarīga no katra konkrētā kredīta riska.

Nodrošinājums:

 • naudas līdzekļi/termiņnoguldījums bankā;
 • nekustamā īpašuma ķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • uzņēmuma aktīvu komercķīla līdz 70% no nodrošinājuma tirgus vērtības;
 • cits bankai pieņemams nodrošinājuma veids.

Saņemšanas nosacījumi:

 • uzņēmuma aktīvas saimnieciskās darbības termiņš ir vismaz 1 gads;
 • uzņēmuma pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir vismaz 10%;
 • uzņēmumam jāstrādā ar peļņu (ja pēdējā atskaites periodā parādās zaudējumi, bet iepriekš tas strādājis ar peļņu, tad pēdējā perioda bruto realizācijas rentabilitātei jābūt pozitīvai);
 • uzņēmuma kopējai likviditātei jābūt vienādai vai lielākai par 1.

Saņemšanas kārtība:

 • jāatver norēķinu konts LPB Bank;
 • jāiesniedz pieteikums kredīta saņemšanai un citi nepieciešamie dokumenti. 

Cenrādis

Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot (+371) 6 715 1 802 

jaunumi