AS LPB Bank

Overdrafts

Overdrafts jeb kredītlimits ir īstermiņa aizdevums uzņēmuma apgrozāmo līdzekļu finansēšanai. Tas ļauj veikt maksājumus, kas pārsniedz atlikumu norēķinu kontā.

Šis kredīta veids dod absolūtu brīvību kredītresursu izmantošanā un iespēju palielināt apgrozāmos līdzekļus pat bez īpaša nodrošinājuma, tā kā par nodrošinājumu kalpo naudas līdzekļu apgrozījums klienta norēķinu kontā.

Overdrafta nosacījumi:

 • summa: līdz 70 000 EUR vai ekvivalents citā valūtā (Ja klients piedāvā papildus nodrošinājumu, var piešķirt arī lielāku summu);
 • limita noteikšana:
  • līdz 50% no norēķinu konta mēneša vidējā apgrozījuma bankā pēdējā gada laikā
  • līdz 20% no norēķinu konta mēneša vidējā apgrozījuma citā kredītiestādē pēdējā gada laikā
 • valūta: EUR;
 • termiņš: līdz 6 mēnešiem vai 12 mēnešiem, ja klients šo pakalpojumu izmanto atkārtoti;
 • procentu likme: atkarīga no katra konkrētā kredīta riska.

Saņemšanas nosacījumi:

 • uzņēmuma aktīvas saimnieciskās darbības termiņš ir vismaz 2 gadi vai vismaz 1 gadu uzņēmumam LPB Bank ir atvērts konts, kas tiek izmantots finansiālās darbības veikšanai;
 • uzņēmuma pašu kapitāla īpatsvars bilancē ir vismaz 10%;
 • uzņēmumam jāstrādā ar peļņu (ja pēdējā atskaites periodā parādās zaudējumi, bet iepriekš tas strādājis ar peļņu, tad pēdējā perioda bruto realizācijas rentabilitātei jābūt pozitīvai);
 • uzņēmuma kopējai likviditātei jābūt vienādai vai lielākai par 1.

Saņemšanas kārtība:

 • jāatver norēķinu konts LPB Bank;
 • jāiesniedz pieteikums kredīta saņemšanai un citi nepieciešamie dokumenti. 

Papildus informāciju ir iespējams saņemt no LPB Kredītu departamenta rakstot uz e-pastu vai zvanot (+371) 6 715 1 802 

jaunumi