AS LPB Bank

Pusgada pārskats

21.08.2015

Publicēts auditēts pārskats par 2015.gada 1.pusgadu

Latvijas pasta bankas vadība ir apstiprinājusi publisko pārskatu par 2015.gada 1.pusgadu ar auditora – PwC slēdzienu.

2015. gads ir sācies veiksmīgi Bankai turpinot augt un paplašināties.

Salīdzinot ar iepriekšējo pusgadu Banka ir jūtami kāpinājusi peļņas rādītājus. 2014. gada 1. pusgadā peļņa bija 230 tūkstoši eiro, bet 2015. gada pirmajā pusgadā tā ir 2.1 miljoni eiro. Peļņas pieaugums ir bijis, galvenokārt, pateicoties sekmīgai karšu pieņemšanas darbībai, kas ir viens no prioritārajiem Bankas darbības virzieniem.

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Atpakaļ

jaunumi