AS LPB Bank

Publicēts pārskats par 2015. gada 4.ceturksni

02.02.2016

Latvijas pasta bankas vadība ir apstiprinājusi publisko pārskatu par 2015. gada 4. ceturksni.

Saskaņā ar pārskata datiem, Banka ir sasniegusi jaunus peļņas rezultātus. Pārskata perioda peļņa ir  4 434 000 EUR.

Bankas darbības radītāji

Kapitāla atdeve (ROE): 29.53%
Aktīvu atdeve (ROA): 2.52%

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Atpakaļ

jaunumi