AS LPB Bank

Publicēts auditēts pārskats par 2015.gadu

21.03.2016

Latvijas pasta bankas vadība ir apstiprinājusi publisko pārskatu par 2015.gadu ar auditora – PwC slēdzienu.

Bankas 2015. gada svarīgākie finanšu rādītāji liecina par stabilu izaugsmi.

  • Bankas aktīvu apjoms 2015. gada 31. decembrī bija 220.0 miljoni eiro. Gada laikā aktīvu apjoms bija audzis par 55.38 %.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2015. gada beigās bija 17.59%, bet likviditātes līmenis – 92.4%.
  • Bankas kapitāla atdeves rādītājs (ROE) 2015. gada 31. decembrī bija 29.51%, bet aktīvu atdeves rādītājs (ROA) sasniedza 2.52%.

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Atpakaļ

jaunumi