AS LPB Bank

Publicēts pārskats par 2016. gada 1.ceturksni

29.04.2016

Latvijas pasta bankas vadība ir apstiprinājusi publisko pārskatu par 2016. gada 1. ceturksni.

Saskaņā ar pārskata datiem, Banka ir sasniegusi jaunus peļņas rezultātus. Pārskata perioda peļņa ir 1 824 000 EUR.

Bankas darbības radītāji

Kapitāla atdeve (ROE): 36.14%
Aktīvu atdeve (ROA): 3.41%

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Atpakaļ

jaunumi