AS LPB Bank

Publicēts auditēts pusgada pārskats

10.08.2016

Latvijas pasta bankas vadība ir apstiprinājusi finanšu pārskatu par 2016. gada pirmo pusgadu.

Salīdzinot ar iepriekšējo pusgadu Banka ir būtiski kāpinājusi peļņas rādītājus. 2015. gada pirmajā pusgadā Bankas peļņa bija 2.1  miljoni  eiro,  bet šī gada pirmajā pusgadā tā ir palielinājusies četras reizes un sasniegusi 8 miljoni eiro.

Bankas svarīgākie finanšu rādītāji:

  • Bankas aktīvu apjoms 2016. gada 30. jūnijā bija 218.7 miljoni eiro.
  • Bankas kapitāla pietiekamības līmenis 2016. gada 30. jūnijā bija 16.81%, bet likviditātes līmenis –100.61%.
  • Bankas  kapitāla  atdeves  rādītājs  (ROE)  2016.  gada  30.  jūnijā  bija  69.37%,  bet  aktīvu atdeves rādītājs (ROA) sasniedza 7.53%.

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Atpakaļ

jaunumi