AS LPB Bank

Pieci padomi, aizpildot Bankas anketu

13.09.2016

Izstrādātas vadlīnijas, kā aizpildīt anketu politiski nozīmīgās personas noteikšanai.

Neatlieciet un neignorējiet

Ja esat no bankas saņēmis aicinājumu aizpildīt klienta anketu, piemēram, internetbankā, neatlieciet šo pienākumu uz vēlāku laiku – atrodiet anketas aizpildīšanai nepieciešamās 10-15 minūtes un izpildiet likuma prasības, lai radītu bankai pārliecību par Jums kā godīgu un atbildīgu klientu.

Neuztraucieties un apdomājiet atbildes

Informāciju, ko sniegsiet bankai klienta anketā, sargā tāda pati bankas noslēpuma aizsardzība kā pārējo Jūsu finanšu informāciju bankā. Anketas datus tiešā veidā izmantos tikai pati banka, tos nav paredzēts nodot citām personām vai institūcijām. Tomēr datus sniedziet iespējami precīzi.

Jautājumi par Jūsu darījumu vidējiem apjomiem

Bankai vēsturiskie darījumi jau ir zināmi. Tā kā jautājums attiecas uz nākotni, klientiem ir jānorāda plānotie darījumu apjomi. Ja Jūsu darījumi izrādīsies lielāki, nekā būsiet plānojuši, vienkārši būs nepieciešams atjaunot informāciju anketas attiecīgajā sadaļā. Atsevišķos gadījumos banka var pieprasīt skaidrojumu par darījumu būtību.

Uzmanīgi apsveriet, vai esat politiski nozīmīga persona, tās ģimenes loceklis vai cieši saistīta persona

Politiski nozīmīga persona:

 • persona, kura ieņem vai ir ieņēmusi nozīmīgu publisku amatu, tai skaitā
  • valsts varas augstākā amatpersona,
  • pašvaldības vadītājs, valdības vadītājs,
  • ministrs, valsts sekretārs vai cita augsta līmeņa amatpersona valdībā vai pašvaldībā,
  • parlamenta deputāts,
  • politiskās partijas vadības struktūras (valdes) loceklis,
  • konstitucionālās tiesas, augstākās tiesas vai cita līmeņa tiesas tiesnesis (tiesu institūcijas loceklis),
  • Valsts kontroles padomes vai valdes loceklis,
  • Latvijas Bankas padomes vai valdes loceklis,
  • vēstnieks, pilnvarotais lietvedis,
  • bruņoto spēku augstākais virsnieks,
  • valsts kapitālsabiedrības padomes vai valdes loceklis,
  • starptautiskas organizācijas vadītājs (direktors, direktora vietnieks) un valdes loceklis vai persona, kas šajā organizācijā ieņem līdzvērtīgu amatu;
 • politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis – persona, kura ir:
  • laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;
  • bērns vai laulātā vai laulātajam pielīdzināmas personas bērns, viņa laulātais vai laulātajam pielīdzināma persona;
  • vecāks, vecvecāks vai mazbērns,
  • brālis vai māsa;
 • ar politiski nozīmīgu personu cieši saistīta persona – persona, kurai ir darījumu vai citas ciešas attiecības, piemēram, kopēji uzņēmumi u.c.

 ! Politiski nozīmīga persona NAV tas pats, kas valsts amatpersona! Tādēļ, piemēram, ierindas policists nav politiski nozīmīga persona, kā arī viņa brālis nav politiski nozīmīgas personas ģimenes loceklis.

 Izmantojiet palīdzību

Uzmanīgi izlasiet jautājumus un apsveriet savas atbildes. Ja neizprotat jautājumu vai šaubāties par atbildi, izmantojiet iespēju sazināties ar Banku un precizēt neskaidro jautājumu.

 

Atpakaļ

jaunumi