AS LPB Bank

Publicēts auditēts pusgada pārskats

22.08.2017

Ir publicēts AS Latvijas pasta banka auditēts starpperioda finanšu pārskats par sešu mēnešu periodu, kas noslēdzās 2017. gada 30. jūnijā.

Saskaņā ar pārskata datiem, Banka ir sasniegusi jaunus peļņas rezultātus. Pārskata perioda peļņa ir  4.1 miljons eiro.

Bankas darbības radītāji:

Kapitāla atdeve (ROE): 29.2%
Aktīvu atdeve (ROA): 3.95%

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē.

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Atpakaļ

jaunumi