AS LPB Bank

Publicēts pārskats par 2017. gada 3.ceturksni

13.11.2017

Latvijas pasta bankas vadība ir apstiprinājusi publisko pārskatu par 2017. gada 3. ceturksni.

Saskaņā ar pārskata datiem, Banka ir sasniegusi jaunus peļņas rezultātus. Pārskata perioda peļņa ir 5 749 000 EUR.

Bankas darbības radītāji:

Kapitāla atdeve (ROE): 26.40%
Aktīvu atdeve (ROA): 3.62%

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Ar cieņu,
Latvijas pasta banka

Atpakaļ

jaunumi