AS LPB Bank

Publicēts pārskats par 2017. gada 4. ceturksni

01.02.2018

LPB Bank vadība ir apstiprinājusi publisko pārskatu par 2017. gada 4. ceturksni.

Saskaņā ar pārskata datiem, Banka ir sasniegusi jaunus peļņas rezultātus. Pārskata perioda peļņa ir 7 165 000 EUR.

Bankas darbības radītāji:

Kapitāla atdeve (ROE): 24.58%
Aktīvu atdeve (ROA): 3.31%

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Atpakaļ

jaunumi