AS LPB Bank

Publicēts pārskats par 2018. gada 2. ceturksni

28.08.2018

LPB Bank vadība ir apstiprinājusi publisko pārskatu par 2018. gada 2. ceturksni.

Saskaņā ar pārskata datiem, Banka ir sasniegusi jaunus peļņas rezultātus. Pārskata perioda peļņa ir 3.5 milj. EUR.

Bankas darbības radītāji:

Kapitāla atdeve (ROE): 25.81%
Aktīvu atdeve (ROA): 2.79%

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un Klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Ar cieņu,
LPB Bank

Atpakaļ

jaunumi