AS LPB Bank

Izmaiņas Tarifos

11.12.2018

No 14. decembra stājas spēkā precizējumi Tarifos Attālinātie pakalpojumi un Norēķinu konti.

Cien. Klient!

Informējam, ka LPB Bank ir precizējusi Tarifus atsevišķās pozīcijās, darot tos Klientiem vieglāk piemērojamus.

Izmaiņas Bankas Tarifos Attālinātie pakalpojumi (Iekšzemes, EEZ, Ārvalstu).

* Informējam, ka Privātpersonām dienas limits bezskaidras naudas maksājumiem tiek pielīdzināts mēneša limitam, tas ir, 4 500 EUR. Tas nozīmē, ka turpmāk Jums nebūs jāierodas Bankā, lai veiktu vienreizēju maksājumu, kas ir lielāks par 1 500 EUR, bet nepārsniedz 4 500 EUR.

Attālinātie pakalpojumi

4. Limiti Fiziskām personām*

4.1. Dienas limits, izmantojot Vienreizējo drošības kodu (pēc tā pārsniegšanas, jāizmanto kodu kalkulators (DigiPass))

4 500 EUR

Izmaiņas Bankas Tarifos Norēķinu konti Juridiskām personām (Iekšzemes).

* Informējam, ka Juridiskām personām ir apvienoti divi Tarifi, kas līdz šim tika piemēroti vienlaicīgi savstarpēji saistītiem un secīgi sniedzamiem Bankas pakalpojumiem, tas ir: 14. Par uzņēmuma reģistrācijas dokumentu iegūšanu no Latvijas publiskajiem reģistriem un 15. Klienta sniegtās informācijas aktualizēšana, ja aktualizāciju veic Banka. 

Precizētais Tarifs turpmāk būs šādā redakcijā:

14. Par uzņēmuma reģistrācijas dokumentu iegūšanu no publiskajiem reģistriem - 30 EUR

Savukārt, Bankas Tarifos Norēķinu konti Privātpersonām (Iekšzemes) precizēts Tarifa nosaukums:

13. Par Klienta informācijas iegūšanu no publiskajiem reģistriem

10 EUR

Izmaiņas Bankas Tarifos Norēķinu konti Juridiskām un Privātpersonām (EEZ un Ārvalstu). 

Informējam, ka Juridiskām personām mainīts nosaukums 13. Tarifam, 15. un 16. Tarifi ir atspoguļoti kā 14. Tarifa apakšpunkti:

13. Par uzņēmuma reģistrācijas dokumentu iegūšanu no publiskajiem reģistriem

100 EUR

14. Klienta dokumentu izskatīšana, Bankā reģistrētās informācijas aktualizēšanai vai izmaiņu veikšanai

 

14.1. Klienta pārstāvja ar paraksta tiesībām maiņai

100 EUR

14.2. Patiesā labuma guvēja maiņai

200 EUR

14.3. Klienta esošā pārstāvja pārstāvības tiesību termiņa pagarināšanai

50 EUR

14.4. Klienta juridiskā statusa pārbaudei (reizi gadā)

25 EUR

* Fiziskām personām ir mainīts nosaukums 13. Tarifam:

13. Par Klienta informācijas iegūšanu no publiskajiem reģistriem

Šīs korekcijas ir veiktas, lai Klients vieglāk varētu saprast Tarifa būtību, atbilstoši faktiskajam Bankas pakalpojumam.

Papildus lūdzam ņemt vērā, ka Tarifu maksa netiek paaugstināta, līdz ar to, Tarifu izmaiņas stājas spēkā 14.12.2018.

 

Ar cieņu,

LPB Bank

Atpakaļ

jaunumi