AS LPB Bank

Jauna tarifu piemērošanas kārtība

01.03.2019

No 1. marta stājas spēkā izmaiņas LPB Bank tarifu piemērošanas kārtībā.

Cienījamais Klient!

Informējam Jūs, ka šā gada 1. martā stāsies spēkā izmaiņas LPB Bank tarifu piemērošanas kārtībā, nosakot jaunas tarifu piemērošanas pazīmes tarifu veidiem - Iekšzemes, EEZ un Ārvalstu tarifi, kas tiks piemēroti sekojoši: 

Iekšzemes tarifi:

1) Fiziskām personām - Latvijas Republikas pilsoņiem vai nepilsoņiem,  bezvalstniekiem, personām, kurām ir piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss Latvijas Republikā, uzrādot derīgu vienu no „Personu apliecinošu dokumentu likumā” paredzētajiem personu apliecinošu dokumentu veidiem.

2) Fiziskām personām - EEZ valstu pilsoņiem, kuriem Latvijas Republikā ir izsniegta citas ES dalībvalsts vai EEZ valsts vai Šveices konfederācijas pilsoņa personas apliecība (turpmāk - EEZ personas apliecība), uzrādot derīgu personas apliecību*.

3) Juridiskām personām, kā arī personālsabiedrībām un tās analogiem, ārvalstu sabiedrībām, kas ir reģistrētas un pamatdarbību veic Latvijas Republikā, kā arī Latvijas valsts diplomātiskajām, konsulārajām un citām pārstāvniecībām ārvalstīs.

*Tarifu piemērošanas termiņš ir vienāds ar uzturēšanās atļaujas vai EEZ personas apliecības derīguma termiņu. Pēc minētā dokumenta derīguma termiņa beigām Klientam tiek piemērots tā statusam atbilstošs  tarifu veids.

EEZ tarifi:

1) Fiziskām personām - EEZ valstu rezidentiem, uzrādot attiecīgās EEZ valsts pilsoņa pasi vai pilsoņa personas apliecību.

2) Juridiskām personām, kas ir reģistrētas un pamatdarbību veic kādā no EEZ valstīm.

3) Juridiskām personām, kas ir reģistrētas Latvijas Republikā, jebkurā no šādiem gadījumiem:

- ja pamatdarbības veikšanas vieta nav Latvijas Republika, bet ir cita EEZ valsts,

- ja juridiskās personas īpašnieku struktūrā vismaz viens tiešais vai netiešais īpašnieks ir persona, kas nav Rezidents**,

- ja juridiskās personas paraksttiesīgā persona ir Trešo valstu pilsonis***.

**Rezidents tarifu piemērošanas izpratnē: 

- juridiska persona, juridisks veidojums, personālsabiedrība un tās analogi, t.sk. ārvalstu, kas reģistrēta un darbojas Latvijas Republikā, kā arī Latvijas valsts diplomātiskās, konsulārās un citas pārstāvniecības ārvalstīs;

- fiziska persona, kura ir Latvijas Republikas pilsonis vai nepilsonis, vai bezvalstnieks, bēglis, vai persona, kurai piešķirts alternatīvais statuss, ar nosacījumu, ka tiem ir izsniegts viens no „Personu apliecinošu dokumentu likumā” paredzētajiem personu apliecinošu dokumentu veidiem.

***Trešo valstu pilsonis tarifu piemērošanas izpratnē:

- ir fiziska persona, kura nav EEZ valstu pilsonis.

Ārvalstu tarifi ir piemērojami:

1) Fiziskām un juridiskām personām, kurām neatbilst neviens cits tarifu veids.

Ar cieņu,

LPB Bank

Atpakaļ

jaunumi