AS LPB Bank

Publicēts pārskats par 2019. gada 1. ceturksni

31.05.2019

LPB Bank vadība ir apstiprinājusi publisko pārskatu par 2019. gada 1. ceturksni.

Saskaņā ar pārskata datiem, Bankas peļņa sasniedza 1.7 milj. EUR.

LPB darbības radītāji:

Kapitāla atdeve (ROE): 21.45%
Aktīvu atdeve (ROA): 3.32%

Izsakām pateicību mūsu akcionāriem un Klientiem par izrādīto uzticību, un visiem mūsu darbiniekiem – par ieguldījumu Bankas izaugsmē!

Pilnu pārskatu var apskatīt šeit.

Ar cieņu,

LPB Bank

Atpakaļ

jaunumi