AS LPB Bank

Personas datu apstrādes politikas jaunā redakcija

14.11.2019

Ir apstiprinātas izmaiņas Personas datu apstrādes politikā.

Cienījamais Klient!

Informējam Jūs, ka spēkā stājas Personas datu apstrādes politikas jaunā redakcija. Grozījumi veikti precizējot informāciju par datu subjekta tiesībām un to īstenošanas kārtību, personas datu apstrādes nolūkiem un tiesiskajiem pamatiem, datu saņēmējiem, personas datu nodošanu uz trešajām valstīm, kā arī informāciju par saziņas iespējām ar personas datu aizsardzības speciālistu.

Ar jauno politikas redakciju Jūs varat iepazīties šeit.

Ar cieņu,

LPB Bank

Atpakaļ

jaunumi