AS LPB Bank

Izmaiņas Tarifos

16.01.2020

No 16. marta stājas spēkā izmaiņas Tarifos Norēķinu konti Juridiskām personām (EEZ un Ārvalstu).

Cienījamais Klient!

Informējam Jūs, ka šī gada 16. martā spēkā stāsies izmaiņas Tarifos Norēķinu konti Juridiskām personām (EEZ un Ārvalstu):

1. Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana

1.4. Konta apkalpošana

200 EUR / mēnesī

1.5. Minimālais Konta atlikums

300 EUR

Tapāt informējam, ka no šī gada 16. marta LPB Bank piedāvā Premium nosacījumus Klientiem - Juridiskām personām Tarifu grupās EEZ un Ārvalstu, konta apkalpošanas maksai (mēnesī) par īpašu cenu:

Izpildot vismaz vienu no zemāk norādītajiem nosacījumiem, konta apkalpošanas maksa:

50 EUR / mēnesī

1. Kredīta līgums bez saistību pārkāpumiem*

2. Termiņnoguldījumu līgums/-mi, kura/-u kopējā summa ir vismaz 100 000 EUR*

3. Spēkā esošs, aktīvs Tirgotāja konts (e-komercija)

4. Iepriekšējā mēnesī vidējais atlikums visos Klienta kontos (CIF) pārsniedz 100 000 EUR

5. Iepriekšējā mēnesī kopējā Bankai apmaksāto komisiju summa pārsniedz 200 EUR**

* Līgumam/-iem jābūt spēkā mēneša pēdējā darba dienā.

** Izņemot komisijas summas par kontu apkalpošanu un gada maksu par Maksājumu kartes lietošanu.

Pirmā kalendārā mēneša laikā pēc CIF aktivizēšanas, visiem Klientiem, kuriem komisijas summa nav atrunāta Īpašos nosacījumos līgumā ar Banku, tiek piemēroti Premium nosacījumi (neatkarīgi no palikušo dienu skaita kalendārajā mēnesī).

Bankai ir tiesības ierobežot pieeju Premium tarifam visiem vai atsevišķiem Klientiem, informējot Klientus internetbankā vismaz divus mēnešus pirms izmaiņu stāšanās spēkā.

Piedāvājums nav pieejams Klientiem, kuriem komisijas summa par konta apkalpošanu (mēnesī) ir atrunāta Īpašos nosacījumos līgumā ar Banku.


Ar cieņu,

LPB Bank

Atpakaļ

jaunumi