AS LPB Bank

Par izmaiņām LPB Bank cenrādī

29.04.2021

No š. gada 1. maija un 1. jūlija stājas spēkā izmaiņas un precizējumi cenrādī “Norēķinu konti”.

Vēlamies informēt, ka no 2021. gada 1. maija stāsies spēkā izmaiņas cenrādī “Norēķinu konti” juridiskām personām (Iekšzemes):  

1. Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana

 

1.6. Minimālais Konta atlikums

15 EUR

Tāpat informējam, ka no šī gada 1. jūlija stāsies spēkā izmaiņas un precizējumi cenrādī “Norēķinu konti” privātpersonām (Iekšzemes):  

1. Konta atvēršana, apkalpošana, uzturēšana

 

1.1.Norēķinu konta vai Maksājumu kartes konta atvēršana

10 EUR

1.5. Norēķinu konta apkalpošana (mēnesī)*

2 EUR

5.1. Izziņa par Konta esamību, Konta atlikumu

10 EUR

11.1. Tiesībsargājošo iestāžu rīkojumu pieņemšana izpildei,  grozīšanai vai atsaukšanai

10 EUR

*Komisija netiek ieturēta, ja klientam ir aktīvs noguldījums, kredīts, finanšu instrumentu konts vai līgums par individuālā seifa apkalpošanu, kā arī par pirmo pilno kalendāro mēnesi pēc finanšu instrumentu konta slēgšanas, vai pēdējā noguldījuma līguma, kredīta līguma vai līguma par individuālā seifa apkalpošanu izbeigšanas.

Jūsu LPB Bank

Atpakaļ

jaunumi