AS LPB Bank

Finanšu pārskati

2020. GADS

Informācijas atklāšana par AS „LPB Bank” darbību 2020. gadā

AS "LPB Bank" gada pārskati par gadu, kas noslēdzās 2020. gada 31. decembrī (ar audita ziņojumu)

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2020. gada 4. ceturksni

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2020. gada 3. ceturksni 

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2020. gada 2. ceturksni

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2020. gada 1. ceturksni 

2019. GADS

Informācijas atklāšana par AS „LPB Bank” darbību 2019. gadā

AS "LPB Bank" gada pārskati par gadu, kas noslēdzās 2019. gada 31. decembrī (ar audita ziņojumu)

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2019. gada 4. ceturksni 

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2019. gada 3. ceturksni

AS "LPB Bank" starpperiodu finanšu pārskati par periodu, kas noslēdzās 2019.gada 30.jūnijā (ar audita ziņojumu)

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2019. gada 2. ceturksni

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2019. gada 1. ceturksni 

2018. Gads

Informācijas atklāšana par AS „LPB Bank” darbību 2018.gadā

AS "LPB Bank" gada pārskats par gadu, kas noslēdzās 2018.gada 31.decembrī (ar audita ziņojumu) 

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2018.gada 4.ceturksni

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2018.gada 3.ceturksni

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2018.gada 2.ceturksni

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2018.gada 1.ceturksni

2017. Gads

Informācijas atklāšana par AS „LPB Bank” darbību 2017.gadā

AS "LPB Bank" gada pārskati par gadu, kas noslēdzās 2017.gada 31.decembrī (ar audita ziņojumu)

AS "LPB Bank" publiskais pārskats par 2017.gada 4.ceturksni

AS "Latvijas pasta banka"publiskais pārskats par 2017.gada 3.ceturksni

AS "Latvijas pasta banka"publiskais pārskats par 2017.gada 2.ceturksni

AS "Latvijas pasta banka" starpperiodu finanšu pārskati par periodu, kas noslēdzās 2017.gada 30.jūnijā (auditēts)

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2017.gada 1.ceturksni

2016. Gads

Informācijas atklāšana par AS „Latvijas pasta banka” darbību 

As "Latvijas pasta banka" gada pārskati par gadu, kas noslēdzās 2016.gada 31.decembrī (ar audita ziņojumu)

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2016.gada 4.ceturksni

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2016.gada 3.ceturksni

AS "Latvijas pasta banka"publiskais pārskats par 2016.gada 2.ceturksni

AS "Latvijas pasta banka" starpperiodu finanšu pārskati par periodu, kas noslēdzās 2016.gada 30.jūnijā (auditēts) 

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2016.gada 1.ceturksni

2015. Gads

Informācijas atklāšana par AS „Latvijas pasta banka” darbību 

AS "Latvijas pasta banka" finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2015.gada 31.decembrī (ar audita ziņojumu)

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2015.gada 4.ceturksni

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2015.gada 3.ceturksni

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2015.gada 2.ceturksni 

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2015.gada 1.pusgadu (auditēts)

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2015.gada 1.ceturksni

2014. GADS

Informācijas atklāšana par AS „Latvijas pasta banka” darbību

AS "Latvijas pasta banka" finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2014.gada 31.decembrī (ar audita ziņojumu)

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2014.gada 4.ceturksni

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2014.gada 3.ceturksni

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2014.gada 2.ceturksni

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2014.gada 1.ceturksni

2013. GADS

Paziņojums par informācijas atklāšanu

AS "Latvijas pasta banka" finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2013.gada 31.decembrī (ar audita ziņojumu)

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2013.gada 4.ceturksni (neauditēts)

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2013.gada 3.ceturksni

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2013.gada 1.pusgadu (auditēts)

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2013.gada 1.ceturksni

2012. GADS

Paziņojums par informācijas atklāšanu

AS "Latvijas pasta banka" finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2012.gada 31.decembrī (ar audita ziņojumu)

AS "Latvijas pasta banka" publiskais ceturkšņa pārskats par 2012.gada 4.ceturksni (neauditēts)

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2012.gada 3.ceturksni  

AS"Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2012.gada 1.pusgadu (auditēts)

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2012.gada 1.ceturksni  

2011. GADS

Paziņojums par informācijas atklāšanu

AS “Latvijas pasta banka” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2011. gada 31.decembrī

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2011. gada 4.ceturksni

AS "Latvijas pasta banka" publiskais pārskats par 2011. gada 3.ceturksni

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2011.gada 1.pusgadu

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2011.gada 1.ceturksni 

2010. GADS

Paziņojums par informācijas atklāšanu

AS “Latvijas pasta banka” Bankas finanšu pārskati par gadu, kas noslēdzās 2010. gada 31.decembrī

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2010.gada 4.ceturksni

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2010.gada 3.ceturksni

AS “Latvijas pasta banka” pārskats par 2010.gada 1.pusgadu

AS “Latvijas pasta banka” pārskats par 2010.gada 1.ceturksni

2009. GADS

Neatkarīgu revidentu ziņojums par 2009. gadu

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2009. gadu

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2009.gada 4.ceturksni

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2009.gada 3.ceturksni

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2009.gada 2.ceturksni

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2009.gada 1.ceturksni

2008. GADS

AS “Latvijas pasta banka” publiskais pārskats par 2008.gada 4.ceturksni

AS “Latvijas pasta banka” publiskais ceturkšņa pārskats par periodu no 2008.gada 5.septembra līdz 30.septembrim

(*) PDF formāta dokumentu pārlūkošanai ir nepieciešams lejupielādēt un savā datorā uzstādīt programmu Adobe Reader 8 (kura tiek izplatīta bez maksas un var tikt lejupielādēta no www.adobe.com). Versija CE (Central Europe) nodrošina Eiropas valodu (krievu, latviešu) atbalstu.

jaunumi