AS LPB Bank

Vadība

PADOME

BIOMINS KAJEMS
Padomes priekšsēdētājs

MIHAILS UĻMANS
Padomes priekšsēdētāja vietnieks

ALEKSANDR PLOTKIN
Padomes loceklis

BORISS ULMANS
Padomes loceklis

VALDE

ROBERT CHRISTIAN SCHOEPF 
Valdes priekšsēdētājs

ARNIS KALVERŠS
Valdes loceklis, risku direktors

JURIJS SVIRČENKOVS 
Valdes loceklis

ANTONS KONONOVS
Valdes loceklis

BAIBA PREISE
Valdes locekle

jaunumi