AS LPB Bank

Vīzija, misija un vērtības

LPB Bank — mūsdienīga banka, kas apvieno jaunus, inovatīvus speciālistus un cieņu pret tradīcijām.

Katrs darbinieks individuāli un visa banka kopumā ir vērsta uz panākumiem. Mēs nemitīgi pilnveidojamies un darām visu iespējamo, lai partneri, klienti, kā arī bankas darbinieki saņemtu kvalitatīvu apkalpošanu un augstvērtīgu attieksmi.

Vīzija

Būt par ērtu un drošu banku, kas pielāgojas klientu vajadzībām, vienlaicīgi pilnveidojot bankas risku vadības sistēmas.

Misija

Nodrošināt klientu vajadzībām atbilstošu un kvalitatīvu bankas pakalpojumu klāstu. 

Tradīcijas

Banka augsti vērtē tradīcijas, piedāvājot saviem klientiem plašu klasisko bankas pakalpojumu klāstu, piemēram, norēķina konta atvēršana, depozīti, seifi, kreditēšana un brokeru pakalpojumi.

Kompetence

LPB Bank — tā ir speciālistu komanda, kas tiecas sasniegt vistālejošākos mērķus. Mēs spējam ātri reaģēt uz mainīgiem tirgus apstākļiem, piemērojot labākos risinājumus.

Inovācijas

Bankas darbības pamatā ir mūsdienīgu tehnoloģiju izmantošana. Modernu IT risinājumu un bankas pakalpojumu apvienošana ir mūsu stiprā puse, kas ļauj mums nodrošināt augstas klases pakalpojumus e-komercijas jomā, kā arī veiksmīgu konkurētspēju globālajā tirgū. 

jaunumi