AS LPB Bank

Карьера

LPB Bank - быстро развивающийся банк. Наша задача - предоставить своим клиентам и партнерам максимально надежное, качественное и быстрое обслуживание. Каждый работник банка работает над достижением этой цели – мы ценим профессионализм и высокую степень ответственности.

Как динамично растущая организация, мы заинтересованы в привлечении новых способных сотрудников.

Мы предлагаем интересную и ответственную работу в профессиональной команде, конкурентоспособную зарплату, а также возможности для профессионального роста.

Чтобы присоединиться к нашей команде, пришлите мотивационное письмо и СV в Департамент Управления персоналом по адресу ул. Бривибас 54, Рига, LV-1011, или на э-почту: [email protected]

О результатах проинформируем кандидатов, приглашенных на интервью.

Информируем, что, подавая заявку на вакансию, Банк имеет право проверить Ваше соответствие данной должности в соответствии со статьей 34.5 Закона о кредитных учреждениях и для работающих в сфере NILLTPFN в соответствии со статьей 10.1 Закона NILLTPFN.

Информируем, что отправляя данные физического лица, Вы соглашаетесь передать данные физического лица для обработки согласно Политике обработки персональных данных LPB Bank.

Актуальные вакансии

PĀRDOŠANAS UN KLIENTU ATTIECĪBU VADĪTĀJS/-A

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā izglītība finanšu, ekonomikas vai uzņēmējdarbības vadības jomā
 • Zināšanas finansēs un kredītiestāžu darbībā
 • Pieredze e-komercijas jomā tiks uzskatīta par priekšrocību
 • Teicamas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes
 • Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta un prasme strādāt komandā
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas
 • Labas iemaņas darbā ar datoru

Pienākumi:

 • Korporatīvo un starptautisko klientu piesaiste un apkalpošana gan klātienē, gan attālināti
 • Lietišķu darījumu attiecību veidošana
 • Konsultāciju sniegšana par bankas pakalpojumiem
 • Tirgus situācijas izpēte un iespējamo izmaiņu novērtēšana
 • Bankas pakalpojumu pārdošana Latvijā un ārpus tās
 • Pārdošanas veicināšana un uzstādīto plānu izpildes nodrošināšana
 • Potenciālo klientu apzināšana, esošo klientu datu bāzes veidošana
 • Piedāvājumu izstrāde un sarunu vadīšana

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Darbu Rīgas centrā
 • Profesionālās izaugsmes iespējas atbilstoši Jūsu sniegumam un iniciatīvai
 • Iespēju doties komandējumos un pārstāvēt banku starptautiskās izstādēs
 • Interesantu un atbildīgu darbu strauji augošā komercbankā
 • Sadarbību ar profesionāliem un draudzīgiem kolēģiem
 • Veselības apdrošināšanu
 • Algu mēnesī: no 1 500 līdz 1 900 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
JAUNĀKAIS PĀRDOŠANAS UN KLIENTU ATTIECĪBU VADĪTĀJS/-A

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā vai nepabeigta augstākā izglītība
 • Interese par finansēm un kredītiestāžu darbību
 • Zināšanas e-komercijas jomā tiks uzskatītas par priekšrocību
 • Teicamas komunikācijas, argumentācijas un prezentācijas prasmes
 • Spēja patstāvīgi organizēt savu darbu
 • Precizitāte, augsta atbildības sajūta un prasme strādāt komandā
 • Teicamas latviešu un krievu valodas zināšanas, labas angļu valodas zināšanas. Citu valodu zināšanas tiks uzskatītas par priekšrocību
 • Labas iemaņas darbā ar datoru

Pienākumi:

 • Asistēšana pārdošanas un klientu attiecību vadītājiem potenciālo klientu piesaistē, kā arī darbā ar esošajiem klientiem
 • Aktīva individuāla darbība klientu piesaistē un apkalpošanā gan klātienē, gan attālināti
 • Konsultāciju sniegšana par bankas pakalpojumiem un to pārdošana
 • Piedāvājumu izstrāde un sarunu vadīšana
 • Lietišķu darījumu attiecību veidošana un uzturēšana ilgtermiņā
 • Tirgus situācijas izpēte un iespējamo izmaiņu novērtēšana
 • Piedalīties attīstības un jaunu klientu piesaistīšanas plānu izstrādē
 • Klientu lietu noformēšana un datu bāzes uzturēšana

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Darbu Rīgas centrā
 • Profesionālās izaugsmes iespējas atbilstoši Jūsu sniegumam un iniciatīvai
 • Interesantu un atbildīgu darbu strauji augošā komercbankā
 • Sadarbību ar profesionāliem un draudzīgiem kolēģiem
 • Veselības apdrošināšanu
 • Algu mēnesī: no 1 000 līdz 1 400 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
IEKŠĒJĀ AUDITA DEPARTAMENTA VADĪTĀJS/-A

Prasības pretendentiem:

 • Augstākā akadēmiskā vai augstākā profesionālā izglītība ekonomikas, finanšu, tiesību vai līdzīgā nozarē, kas papildināta ar speciālu apmācību kursu iekšējā auditā.
 • Vismaz 3 gadu darba pieredze iekšējā auditā kredītiestādē vai finanšu iestādē.
 • Labas zināšanas procesu pārvaldībā, iekšējās kontroles sistēmās un risku vadībā.
 • Iekšējā audita profesionālās prakses starptautisko standartu pārzināšana.
 • Vēlams starptautiski atzīts iekšējā auditora (CIA) vai Bankas auditora (CBA) sertifikāts.
 • Vadības prasmes, spēja pieņemt lēmumus un uzņemties atbildību.
 • Teicamas komunikācijas prasmes un prezentēšanas prasmes.
 • Spēja argumentēti paust savu viedokli.
 • Teicamas latviešu valodas zināšanas, labas krievu un angļu valodas zināšanas.

Pienākumi:

 • Organizēt, plānot un vadīt struktūrvienības darbu, noteikt darbinieku pienākumus un uzdevumus, kontrolēt pienākumu un uzdevumu izpildi.
 • Izstrādāt Bankas iekšējā audita stratēģisko un gada plānu.
 • Nodrošināt bankas darbības atbilstības novērtēšanu saskaņā ar bankas stratēģiju, plāniem un procedūrām, kā arī saistošiem likumdošanas un citiem normatīvajiem aktiem.
 • Nodrošināt Bankas iekšējās kontroles sistēmas neatkarīgu uzraudzību.
 • Nodrošināt savlaicīgu, precīzu, objektīvu, konstruktīvu un lietišķu audita ziņojumu un ieteikumu sagatavošanu Bankas iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanai.
 • Sniegt Bankas vadībai vērtējumu par iekšējās kontroles sistēmas efektivitāti un tās atbilstību uzņēmuma stratēģisko mērķu sasniegšanai.
 • Uzturēt un attīstīt iekšējā audita darba kvalitātes vadības un pilnveidošanas sistēmu.
 • Sniegt konsultācijas darbiniekiem par iekšējās kontroles sistēmas pilnveidošanu.
 • Nodrošināt efektīvu struktūrvienības komunikāciju ar iekšējiem un ārējiem klientiem.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Darbu Rīgas centrā.
 • Profesionālās izaugsmes iespējas atbilstoši Jūsu sniegumam un iniciatīvai.
 • Interesantu un atbildīgu darbu strauji augošā komercbankā.
 • Sadarbību ar profesionāliem un draudzīgiem kolēģiem.
 • Veselības apdrošināšanu.
 • Algu mēnesī: no 2 500 līdz 3 500 EUR (pirms nodokļu nomaksas).
NODEJS PROGRAMMĒTĀJS/-A

Prasības pretendentiem:

 • Zināšanas un programmēšanas pieredze Javascript, Linux (pamatzināšanas), GIT, SQL (Mariadb/MySQL), HTML5, CSS3.
 • Zināšanas par REST arhitektūru un publisko API izstrādes principiem.
 • Web aplikāciju (Node.JS) izstrādes un uzturēšanas pieredze.
 • Uz risinājumu orientēta domāšana.
 • Spēja noteikt prioritātes.
 • Spēja strādāt komandā.

Pienākumi:

 • Esošo Bankas attālināto IS/aplikāciju jauna funkcionalitātes izstrāde, kļūdu labošana un darbības optimizācija, iespējams, citu programmētāju koda pārbaude.
 • Web lapas dizaina izstrāde.
 • Sadarbība ar Bankas attālināto IS administratoriem IS darbības uzlabošanai.
 • Atbalstīt un konsultēt bankas darbiniekus ar Bankas IS saistītos jautājumos.
 • Piedalīties citu Bankas attālināto IS/aplikāciju izstrādē, atbilstoši kompetencei.

Mēs piedāvāsim Jums:

 • Darbu Rīgas centrā.
 • Profesionālās izaugsmes iespējas atbilstoši Jūsu sniegumam un iniciatīvai.
 • Interesantu un atbildīgu darbu strauji augošā komercbankā.
 • Sadarbību ar profesionāliem un draudzīgiem kolēģiem.
 • Veselības apdrošināšanu.
 • Algu mēnesī: no 1 500 līdz 3 600 EUR (pirms nodokļu nomaksas).

Новости